ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 28-ਅਪ੍ਰੈਲ-2023

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ?

 1. ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ।
 2. ਆਪਣਾ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਈਨਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰੈਫ਼ਰਲ ਕੋਡ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਨਅਪ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 3. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰਲ ਮਾਰਕੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰਲ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮ

 1. ਰੈਫਰਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ INR 6,000/- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ (ਜਾਂ USD 100/- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ)। ਇਹ ਮਾਰਕੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਫਰਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਰੈਫਰਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗਾਹਕੀ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਸੈਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਗਾਹਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

 1. ਰੈਫਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ "ਰੈਫਰਰ" ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ "ਰੈਫਰਲ" ਜਾਂ "ਰੈਫਰਡ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 2. ਰੈਫਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 3. ਰੈਫ਼ਰਲ ਇਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਤੱਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰੈਫਰਲ ਲਈ, ਰੈਫਰਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ/ਐਫੀਲੀਏਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 4. ਰੈਫਰਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਭੋਗਤਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ/ਕੰਪਨੀ/ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 5. ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀ ਕੋਲ ਰੈਫਰਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
 6. ਮਾਰਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।